Ledning och stöd är viktigt för hela verksamheten och fokus är att sätta mål, skapa goda förutsättningar och ge bra support för vår kärnverksamhet. Inom området arbetar du med ledning och stöd inom bl a produktion, försäljning, HR, marknad, verksamhetsutveckling och ekonomi.

De flesta av våra ledande/supportande roller är placerade på vårt huvudkontor i Mölnlycke, men i rollen som distriktschef inom produktion arbetar du lokalt i något av våra geografiska områden som har kontor och verkstad på orten.

 

Distriktschef

Som distriktschef har du det övergripande ansvaret för ett av våra geografiska områden. Du leder, planerar och styr distriktets drift och fortsatta utveckling, både när det gäller produktion, personal och ekonomi. Du är chef för projektledare och tekniker och coachar dina medarbetare, håller informationsmöten, utvecklingssamtal och hanterar kvalitets- och produktionsfrågor mm. Du är också den som ansvarar för budget och ekonomisk rapportering. Arbetsvardagen präglas av att arbeta med både operativ verksamhet såväl som strategiska frågor för distriktet och mycket kontakter med våra kunder och medarbetare.

Som distriktschef står du för ett gott ledarskap, är med och styr vår utveckling och säkerställer en väl fungerande verksamhet.