Kvalitetsgranskare

Som kvalitetsgranskare är du en mycket viktig del i att säkerställa kvaliteten på vår slutprodukt och göra både oss och våra kunder trygga i att vi levererar en ny och välproducerad rörledning.

Via videodokumentation granskar och bedömer du det arbete som våra tekniker utför i produktionen när de tillverkar nya rörledningar i befintliga, och har mycket kontakter med vår produktion.

Kvalitet-, Miljö, och Arbetsmiljö

Inom dessa områden är du vår specialist och interna stöd. Du arbetar med frågor som säkerställer att vi har ett bra miljöarbete och att våra produkter hanteras enligt gällande lagar och regler, att vi har en god arbetsmiljö och att vi håller en hög standard genom goda rutiner för vårt arbete – ordning och reda helt enkelt. 

Utveckling

Du som arbetar inom utvecklingsområdet har fokus på teknisk utveckling eller utveckling av våra arbetssätt. Du är vår specialist och interna stöd och mycket viktig för att vi ska kunna fortsätta att ligga i framkant inom vårt område.

Reparationer och montage

Här arbetar du med montage av utrustning, order- och lagerhantering av reservdelar och reparationer av verktyg, maskiner och kameror. Du är den som ser till att vår verksamhet kan fortgå så störningsfritt som möjligt och är en viktig servicefunktion för alla medarbetare inom produktionen.