Säljare

Som säljare är det du som marknadsför och säljer våra tjänster inom relining. Det är du som tex. informerar om att vår metod är kvalitetssäkrad och att alla rörledningar vi skapar kontrolleras i flera led så att vi är trygga med att vi lämnar ett bra arbete efter oss.

Du träffar potentiella och befintliga kunder inom fastighetsbranschen och skapar möjligheter till nya affärer, träffar avtal och har ett tätt samarbete med våra projektledare. Det utåtriktade arbetet med kundmöten och deltagande på mässor kompletteras med offertskrivning, arbete i CRM och kalkylering.

Som säljare är det du som skapar möjlighet för att vi ska fortsätta vara ett välmående företag som växer.